Praktijk voor Hijama & Natuurlijke geneeswijzen


Kindercoaching / mindfullness training

 

 

 • In het hier-en-nu aanwezig zijn                                                                                                  

 • Opmerkzaamheid zonder oordelen en acceptatie van dat wat er is

 

             Na de training

 • Stress neemt af en je kunt beter omgaan met stresserende gebeurtenissen
 • je concentratie en het prestatievermogen verbeteren
 • Men kan zich beter ontspannen
 • Er ontstaat en positiever beeld van zichzelf en de omgeving
 • Er vindt een verschuiving in de hersenactiviteit plaats naar de linker frontale cortex (goed voor positieve gemoedstoestand en minder angst) klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af
 • Kinderen worden aandachtiger, creatiever en zelfzekerder
 • Ze leren omgaan met stress, angst en depressieve symptomen, onzekerheid en sombere stemmingen

 

              Programma opbouw
 • De training bestaat uit 8 sessies van 1,5 uur. In elke sessie wordt een thema uitgewerkt.
 • Meditatieve oefeningen worden afgewisseld met cognitieve oefeningen die progressief worden opgebouwd.

 

Sessie 1

Ik en mijn adem

Hoofddoelen. 
 • Leren wat het begrip 'automatische piloot' betekent.
 • Kennismaken met ademtechnieken met nadruk op stille momenten.
 • Luisteren, kijken, voelen, ruiken en proeven met aandacht.

 

Sessie 2

De stille, rustige plek

Hoofddoelen. 
 • Aangeven waar in het lichaam iets wordt ervaren.
 • Ontdekken van de stille, rustige plek als houvast bij onrust, piekeren en emoties.
 • Luisteren, kijken, voelen, ruiken en proeven met aandacht.

 

Sessie 3

Het babbelaartje

Hoofddoelen. 
 • Leren opmerken dat er heel wat gedachten zijn.
 • Iedere keer opnieuw ervaren alsof het de eerste keer is.
 • Bewegen met aandacht.
 • Leren de adem gebruiken om uit het gebabbel in het hoofd te stappen en naarje eigen stille plek te gaan.
 • Luisteren, kijken, voelen, ruiken en proeven met aandacht.

 

Sessie 4

Onplezierige ervaringen

Hoofddoelen.
 • Opmerken hoe we leren omgaan met onplezierige ervaringen.
 • Opmerken van bellemerende gedachten .
 • Opmerken dat iedereen vers hillende gedachten heeft over eenzelfde situatie.
 • Aangeven waar in net lichaam iets wordt ervaren.
 • Bewegen met aandacht.
 • Met aandacht het  volledige lichaam voelen.
 • Luisteren, kijken,  voelen, ruiken en proeven met aandacht

 

Sessie 5

Stevig als een berg

Hoofddoelen
 • Introduceren berghouding als nieuwe mogelijkheid om de eigen kracht te benutten.
 • Opmerken dat er heel wat gedachten zijn.
 • Opmerken dat iedereen verschillende gedachten heeft over eenzelfde situatie.
 • Bewegen met aandacht.
 • Luisteren, kijken, voelen, ruiken en proeven met aandacht.

 

Sessie 6

Gevoelens

Hoofddoelen
 • Leren opmerken van gevoelens, onder meer angst, verdriet, blijheid, boosheid.
 • Leren opmerken waar een  gevoel in het lichaam gevoeld wordt.
 • Leren dat gevoelens veranderlijk zijn.
 • Leren opmerken welke denkwolkjes bij dit gevoel hangen.
 • Leren ruimte aan een gevoel geven.
 • Leren dat gevoelens ervaren oke is.
 • Het verschil leren tussen antwoorden en reageren op een situatie.

 

Sessie 7

Metta

Hoofddoelen
 • Leren herkennen van reactiviteit in de communicatie met anderen.
 • Leren luisteren naar een ander met aandacht.
 • Kennismaking met metta.

 

Sessie 8

Nog even herhalen

Hoofddoelen
 • Herhalen van de stille, rustige plek.
 • Herhalen van de denkwolkjes en het babbelaartje.
 • Herhalen van het verkeerslicht.
 • Opmerken van gedachten en gevoelens.
 • Uitsturen van vriendelijke gedachten en gevoelens.
 • Bewegen met aandacht
 • Luisteren, kijken, voelen, ruiken en proeven met aandacht.
 
Kindermundfulness is een methode die kinderen leert aandachtiger en geconcentreerder tezijn. Het helpt kinderen beter om te gaan met emoties en stress en op die manier hun welbehagen en weerbaarheid te vergroten. 

 

8 weekse training komt op 125€ ipv 150€

Vrijblijvend aanmelden